Christian Hansen Fløter

Introduction

On the webpages we will try to put some information about our family. We will appreciate if you can give us some information about your family. It could be photos/pictures and also biograhps about persons in your family. We are also interested in stories about places.

If you have information, photos or other thing you can tell us please     

contact Bjørn Dahler e-post.: bra-dahl@online.no

or phone + 47 69251844/48271599

Or you can write a letter to Elgveien 43, 1534 Moss, Norway

Nyeste kommentarer

10.09 | 07:22

Jeg søkte etter tante Mas ( Malmfrid Bergliot Velken ) og onkel Ingvald og fant slektsidene.

01.06 | 20:38

Det kan jeg ikke fortelle deg. Grunnen til at jeg har med Inglingstad gård i Hurum i min slektshistorie er at sønnen til min oldefars bror kjøpte Inglingstad.

01.06 | 18:34

Min Oldemor Marie Jensen vokste opp som pleiebarn på denne gården hos Hans Jørgensen og Tora Andrea. jeg prøver å finne ut hvorfor hun ble plassert hos dem.

31.05 | 06:46

My Father Lauritz John Loberg